Les Actuacions municipals a Catalunya en l'àmbit de la immigració Mònica Nadal ; Rosa Oliveres ; Miquel Àngel Alegre - Barcelona Fundació Jaume Bofill 2002 - 196 p. 20 cm - Finestra oberta 27 .

Resum: En aquestes pàgines es presenta un estudi sobre les actuacions municipals en l'àmbit de la immigració a Catalunya. Aquest treball centra l'atenció en la manera i el sentit com s'aborda, des de l'Administració municipal catalana, el tractament de la immigració d'orígen no comunitari i procedent de països empobrits. L'estudi és principalment descriptiu, reforçat per tot un seguit d'entrevistes a càrrecs municipals de 23 municipis. Sumari: Presentació I.Normalització versus serveis específicsç II.Transversalitat versus sectorialitat III.Plans d'actuació municipals i comarcals A. Plans d'actuació municipal B. Plnas comarcals d'integració dels immigrants IV. Relacions entre l'administració municipal i la societat civilç V.Eixos de treball de l'actuació municipal VI Recursos: d'on surten i com es gestionen Annex


Idioma: Català


Administració local
Gestió de recursos
Immigració
Immigrants
Plans
Serveis socials


Catalunya

Powered by Koha