Torrent, Ramon

L'Excepció cultural a l'OMC: mite o realitat? un repte per a Catalunya i el CAC Ramon Torrent - [S. l.] [S. n.] [200?] - 43 f. 30 cm

Sumari: A. Introducció Primera Part.- El context: l'audiovisual dins els acords OMC 1.1.- Introducció. Els acords OMC 1.2.- EL GATT 1.3.- L'acord sobre serveis de l'OMC (els GATS) 1.4.- L'audiovisual dins el GATS. Els resultats de la Ronda Uruguay 1.5.- L'audiovisual dins el GATS. La perspectiva del 2004 Segona Part.- Els actors: qui és qui i qui fa què en relació al règim de l'audiovisual en l'OMC 2.1.- L'OMC: una organització i uns acords no ploguts del cel 2.2- La participació en l'OMC de la Comunitat Europea i els 15 Estats Membres 2.3.- El paper en l'OMC dels nivells subcentrals de govern 2.4.- Les modalitats d'exercici de les competències de la Comunitat Europea i dels Estats Membres en el marc de l'OMC 2.5.- El paper de la Comissió i del Consell en l'exercici de les competències 2.6.- El paper dels diferents serveis de la Comissió i de les Administracions nacionals Tercera Part 3.1.- Política de l'estruç o encarament lúcid dels problemes 3.2.- Reconeixement de la situació de partida i de qui n'és responsable 3.3.- S'han de reinterpretar o revisar els acords OMC? 3.4.- La recerca del lema més adequat: l''excepció' o lespecificitat cultural 3.5.- Cap a on orientar l'estratègia Resum: Estudi que té dos objectius essencials: - explicar com l'acord sobre serveis de l'OMC tracta el sector dels serveis audiovisuals per tal de veure fins a quins punt una excepció cultural existeix en el marc d'aquell acord. - explicar quines són les vies de participació de Catalunya en l'OMC pel que fa al sector dels serveis audiovisuals. Està organitzat en tres parts. A la primera es tracta el context jurídic i institucional: l'OMC i el règim de l'audiovisual en el seu si. A la segona, quins són els actors de l'OMC des de la perspectiva de Catalunya i de la Unió Europea en el seu conjunt. A la tercera, s'ofereixen algunes reflexions sobre possibles actuacions cara al futur.


Idioma: Català


Avaluació
Comerç
Economia
Mitjans de comunicacióde massa
Normes
Organismes internacionals


Catalunya

Powered by Koha