Migrants' involvement in irregular employment in the mediterranean countries of the European Union Emilio Reyneri - [S.l.] [S.n.] [200-] - 66 p. 30 cm - International migration papers (IMP) .

Referències bibliogràfiques, p. 64-66. - La col·lecció International migration papers (IMP) és continuació de la sèrie Migration for Employment iniciada l'any 1975 arrell del programa World Employment Programme.

Sumari: Contents A. Foreword, p. 2 1. Countries covered and terminology, p. 3 2. The migratory inflows: size, trend and countries of origin, p. 4 3. The new immigrants: who migrates and why, p. 14 3.1 Personal characteristics: a great many educated and/or middle-class youths, p. 15 3.2 The migratory projects: in search of better opportunities or new dreams, p. 18 3.3 Receiving countries where it is easier to make miney without documents, p. 21 4. How migrants become unauthorised sojourners, p. 23 4.1 The ways of entry without proper documents, p. 24 4.2 The internal resurgence of unauthorised residence, p. 26 5. Migrants' incorporation into either regular or underground labour markets, p. 27 6. Which regular and irregular jobs for migrant workers, p. 43 7. The impact of regularisation schemes forcing migrants out of the underground economy, p. 49 8. Competition, replacement or complementarity?, p. 54 9. A domestic underground economy having a pull effect on immigration and other negative effects, p. 58 10. A policy regulating both local labour markets and migratory inflows, p. 61 References, p. 64 Resum: Aquest document analitza les diverses tipologies en la incorporació de treballadors estrangers al mercat laboral (tant regular com irregular) dels països mediterranis de la Unió Europea. Aporta evidències de l'impacte de les diferents aproximacions per tal de regular aquests mercats en el creixement de l'economia submergida i la seva absorció de mà d'obra estrangera. El repàs comparatiu dels intents de regularitzar la situació dels immigrants mostra com sovint aquestes mesures pensades per elaborar polítiques útils acaben contribuint a perpetuar la situació irregular dels treballadors. El document és un repàs en profunditat de tota aquesta migració irregular.


Avaluació
Immigració
Immigrants il·legals
Indicadors
Mediterrània
Política d'immigració
Política laboral
Recepció i acollida (Immigració)
Treball


Espanya
França
Grècia
Itàlia

Powered by Koha