Bilbeny, Norbert

Per una ètica intercultural reflexions interdisciplinàries Norbert Bilbeny (ed.) - Barcelona Editorial Mediterrània : Fundació Jaume Bofill 2002 - 349 p. 24 cm - Polítiques 30 .

Recull els treballs presentats a les Primeres Jornades d'Ètica Intercultural celebrades el 2001 a Barcelona

Resum: Aquesta obra inclou, en la seva major part, les ponències llegides pels seus autors a les Jornades sobre Ètica Intercultural. Aquest llibre, és fruit del treball d'un conjunt d'investigadors de diferents camps i universitats, que volen mirar de trobar els elements teòrics bàsics de la interculturalitat i les seves possibilitats pràctiques pel que fa a la convivència humana. Sumari: Presentació: A la recerca d'una ètica intercultural 1. La possibilitat d'un diàleg entre cultures 2. Identitat i identitats 3. Societat, cultura i cultures 4. Les classificacions identitàries: reflexions llunyanes per a una realitat propera 5. L'encontre entre cultures. Una perpectiva ètico-política 6.Fronteres endins, fronteres enfora. El repte de pensar la complexitat 7. Pluralitat i globalització 8. L'ús pervers del multiculturalisme 9. Globalització: governabilitat per a la convivència 10. Dels individus a l'ètica intercultural 11. Medi tècnic i ètica intercultural 12. És possible una ètica intercultural? els drets humans i el pluralisme cultural 13. Contra el determinisme cultural 14. Vernissatge intercultural 15. Fal·làcies que cal evitar en l'ètica intercultural 16. Epíleg: Raó i raons en l'ètica intercultural Bilbliografia general


Idioma: Català

84-8334-357-6


Drets humans
Identitat cultural
Immigració
Immigrants
Comunicació intercultural
Multiculturalisme

Powered by Koha