Pla intermunicipal d'integració dels immigrants estrangers del Baix Llobregat Nord Volum I Rafael Crespo Ubero ; Carmen Delgado García,Òscar Pasqual Sorribes - Barcelona Diputació de Barcelona 1997 - 115 p. 30 cm

Bibliografia p. 115

Primer part: context legislatiu, demogràfic i socio-cultural de la immigració estrangera al Baix Llobregat Nord -Capítol 1. Marc legislatiu -Capítol 2. Deomografia. La dimensió quantitativa de la immigració -Capítol 3. Cultura d'origen, cultura de migració. La dimensió comunitària i les relacions interculturals entre immigrants i societat receptora


Idioma: Català


Cultura
Demografia
Dones
Immigració
Legislació
Magribins
Plans
Política d'immigració
Relacions humanes


Baix Llobregat

Powered by Koha