Promovent la qualitat de vida de les dones i les famílies = Promoviendo la calidad de vida de las mujeres y las familias = promoting quality of life for women and families = promouvoir la qualité de vie des femmes et des families - Barcelona Associació Salut i Familia 2002 - 33 p. 30 cm

Resum: Aquest document és una memòria de les activitats de l'entitat,Salut i Família, durant l'any 2002. Una entitat amb l'objectiu de millorar la salut i la qualitat de vida de les famílies, especialment la dels més dèbils. Sumari: I Què és Salut y Família? II. Perfil de la Junta i Socis de l'Entita III. Com treballa Salut i Família? IV Xarxa de realcions institucionals V Declaració fundacional VI. projectes més rellevants VII. Xarxes de suport comunitari dels nostres projectes VIII Contribució a fòrums de partcipació i consulta ciutadana IX Contractes amb ls administracions públiques des de l'any1990


Idioma: Català


Dones
Entitats
Família

Powered by Koha