Propuesta modificada de Directiva del Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar - Brussel·les Comisión de las Comunidades Europeas 2002 - 25 fulls 30 cm. - COM (2002) 225 final, 1999/258 (CNS), de 02.05.2002 .

Presentada per la Comissió

Propuesta modificada de directiva del Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar /* COM/2002/0225 final - CNS 1999/0258 */ Diario Oficial n° C 203 E de 27/08/2002 RESUM: L'objectiu de la proposta modificada de la Directiva del Consell, es fixar les condicions sobre el dret a la reagrupació familiar de que disposen els nacionals de tercers països que resideixen legalment a qualsevol dels Estats membres de la Unió Europea.


Immigrants
Legislació
Política europea
Reagrupament familiar

Powered by Koha