Roca Cladera, Josep

Prospectives de demanda d'habitatge principal a Catalunya 2001-2011 Josep Roca Cladera ; Carlos Marmolejo Duarte - Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya. CPSV - Centre de Política de sòl i valoracions 2004 - 56 fulls il., col. 30 cm. - Working Paper 16 .

Sumari: -Introducció, p. 5 1. El plantejament general del model de demanda, p. 7 -Part primera: el model a escala agregada, p. 8 2. Estimació de la demanda de la població actualment assentada a Catalunya, p. 8 3. Estimació de les necessitats d'habitatge de la població immigrant, p. 15 3.1 La immigració com una projecció tendencial, p. 15 3.2 La immigració derivada del mercat de treball, p. 18 3.3 Càlcul de les necessitats d'habitatge de la població ocupada immigrant, p. 27 4. Les necessitats d'habitatge principal a Catalunya 2001-2011, p. 29 -Part segona: la territorialització del model de demanda, p. 31 5. El plantejament general del model territorialitzat, p. 31 6. Les diferències estructurals de la demografia catalana als grans àmbits del Pla Territorial, p. 32 7. Les tendènciesen la tendència de l'habitatge principal per àmbits territorials, p. 35 8. La demanda autòctona d'habitatge per grans regions del Pla Territorial General, p. 37 9. La demanda derivada de la immigració a escala dels grans àmbits del Pla Territorial, p. 42 10. Conversió de POR immigrant a llars immigrants, p. 48 -Conclusions : les necessitats totals d'habitatge principal i els reptes als grans territoris de Catalunya 2001-2011, p. 52 Resum: Estudi que té com a objectiu principal aproximar-se a mig termini al càlcul de les necessitats d’habitatge social derivada de la formació de llars, una prospectiva de les necessitats d’habitatge des del punt de vista de la demanda. El treball es desenvolupa en dos grans apartats. En el primer, s’analitzen els diferents components de la demanda a escala de Catalunya considerada com una única unitat, i en el segon, el model és territorialitzat considerant les set grans regions de planificació del Pla Territorial General de Catalunya. El resultat permet delinear el perfil de la demanda. Una demanda que en el decenni 2001-2011 tendirà a baixar a causa de la demografia, un descens que en part s’equilibrarà a partir de les demandes de la nova migració. Per això, l’estudi conclou la necessitat de potenciar oportunitats d’habitatge de forma paral•lela a les oportunitats de treball, ja que la perspectiva futura serà la d’un augment de la demanda de la població amb baixos ingressos.


Idioma: Català

84-8157-434-1


Demografia
Educació
Estadística
Habitatge
Immigració
Immigrants
Ordenació del territori
Treball


Catalunya

Powered by Koha