Racismo y discurso de las élites Teun A. Van Dijk - Barcelona Gedisa 2003 - 334 p. 23 cm

Referències bibliogràfiques. - Índex d'autors. - Índex temàtic.

Sumari: - Prefacio a la edición española, p. 9 - Prefacio, p. 13 1. Introducción, p. 19 2. Marco teórico, p. 41 3. Discurso político, p. 79 4. Discurso corporativo, p. 157 5. Educación e investigación, p. 209 6. Discurso mediático, p. 231 - Conclusiones, p. 283 - Referencias bibliográficas, p. 297 - Índice de autores, p. 321 - Índice temático, p. 329 Resum: Aquesta obra analitza el paper que tenen les diverses elits en la perpetuació de la dominació étnica. La càrrega racista està present en el mode en que alguns Parlaments occidentals debateixen els temes de la immigració i els assumptes ètnics, en els comentaris que es llegeixen als manuals universitaris de sociologia sobre les realcions ètniques i en el llenguatge emprat pels executius de grans empreses referent a la contractació de minories i a l’acció positva. El mètode d’aquesta investigació combina idees, teories i conceptes de psicologia social, la sociologia, l’antropologia i les ciencies polítiques, integrant-les en un marc teòric unificador de l’anàlisi del discurs. Aquest estudi, que es centra en els casos de EE.UU, França, Holanda, Anglaterra i Alemanya, demostra que el predomini ètnic i el racisme són un problema capital en la societat occidental contemporània i que les elits segueixen fomentant de manera preocupant la seva reproducció


Aspectes socials
Avaluació
Discriminació
Material didàctic
Minories
Mitjans de comunicació de massa
Política
Racisme
Sociologia


Estats Units d'Amèrica

Powered by Koha