Real decreto 232/2002, de 1 de marzo, por el que se regula el Registro de sentencias sobre responsabilidad penal de los menores España. Ministerio de Justicia - Madrid BOE - Boletín Oficial del Estado 2002 - 4 fulls 30 cm. - BOE 65/2002, publicado el 16/03/2002 .

Extret de la pàgina web de: Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza

RESUM: Reglamentació del Registre de sentencies de responsabilitat penal als menors, per tal d'establir la seva organització i continguts, i els procediments d'inscripcció i accés.


Legislació
Menors


Espanya

Powered by Koha