Mañé, Aurèlia

Seminari "cooperació municipal en el Magrib" 17 i 24 de maig de 2001 Aurèlia Mañé... [et al.] - Barcelona Diputació de Barcelona 2001 - [75] fulls 30 cm

Índex de documentació -Programa -Dades generals per països -Mapa del nord d'Àfrica -Característiques comunes dels països del Magrib -Municipios, desarrollo local y cooperación descentralizada en Marruecos -La cooperación española en el Magrib -Dossier: Les dones al Magrib : una visió de gènere -Cooperació intermunicipal Barcelona/Magrib


Idioma: Català ; Castellà


Administració local
Cooperació
Desenvolupament
Dones
Economia
Indicadors
Magribins
Població
Promoció de les dones
Sahrauís


Barcelona
Espanya
Magreb
Marroc

Powered by Koha