Dummett, Michael

Sobre inmigración y refugiados Michael Dummett - Madrid Cátedra 2004 - 165 p. 18 cm. - Teorema .

Sumari: -Prólogo, p. 11 -Primera parte: principios 1. Algunos principios generales, p. 17 2. Los deberes de un estado hacia los refugiados, p. 35 3. Los deberes de un estado hacia los inmigrantes, p. 59 4. Fundamentos para el rechazo, p. 71 5. Ciutadanía, p. 91 -Segunda parte: Historia 6. Cómo la inmigración fue convertida en una amenaza para Gran Bretaña, p. 101 7. De inmigrantes y refugiados, p. 121 8. Racismo e inmigración en otros países europeos, p. 149 Resum: Aquesta obra analitza les actituds racistes i les actituds del refús cap els nouvinguts vertebrant-se en dues parts diferents. A una primera es formulen i es justifiquen els principis generals que regeixen la immigració i l’asil, especialment el paper que ha de jugar l’Estat en la seva integració. A la segona part l’autor vol posar de manifest el fort arrelament de les actituds racistes vers els nouvinguts al Regne Unit, així com fer una valoració aproximada de la situació als altres països de la Unió Europea, on el racisme i l’exclusió també són presents.


Idioma: Castellà

84-376-2117-8


Administració pública
Ciutadania
Immigració
Immigrants
Racisme
Recepció i acollida (Immigració)
Refugiats

Powered by Koha