Lorite, Nicolás

Tratamiento informativo de la inmigración en España 2002 Nicolás Lorite García (dir.) - Madrid Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. IMSERSO - Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 2004 - 229 p. il. col., taules 22 cm. cd-rom - Inmigración y refugio 8 .

Conté: Material suplementari de lectura: Tratamiento informativo de la inmigración en España [cd-rom] : 2002.

Sumari: -Presentación, p. 7 -Introducción, p. 9 -Evaluación general, p. 11 -Datos comparativos, p. 17 1. Criterios, p. 17 2. Prensa, p. 18 2.1 Tendencias, p. 18 2.2 Titulares, p. 22 2.3 Protagonistas, p. 26 2.4 Léxico empleado en los titulares, p. 37 2.5 Datos comparativos con la prensa de Brasil, p. 39 3. Radio, p. 52 3.1 Tiempo destinado a la inmigración en los informativos, p. 52 3.2 La inmigración en los bloques temáticos, p. 59 3.3 Temáticas específicas sobre inmigración, p. 60 3.4 Estructura de los informativos, p. 64 3.5 Comparación de la inmigración con los demás temas, p. 67 3.6 Descriptores subjetivos de las unidades informativas, p. 70 4. Televisión, p. 74 4.1 Tiempo destinado a la inmigración en los informativos, p. 74 4.2 La inmigración en los bloques temáticos, p. 84 4.3 Temáticas específicas sobre inmigración, p. 87 4.4 Estructura de los informativos, p. 88 4.5 Comparación de la inmigración con los demás temas, p. 93 4.6 Descriptores subjetivos de las unidades informativas, p. 98 5. Internet, p. 103 6. Información del lugar de origen de los inmigrantes, p. 104 6.1 Tratamiento de África y Latinoamérica, p. 104 6.2 Mayor interés por Europa y Estados Unidos, p. 108 6.3 La importancia del 11 de septiembre, p. 109 -Casos, p. 111 1. Introducción, p. 111 2. Caso 1: héroe, p. 113 3. Caso 2: ley de extranjería, p. 140 -Producción, p. 165 1. La producción de la noticia sobre inmigración, p. 165 2. Fotografía en prensa, p. 166 3. Diseño gráfico, p. 171 4. Televisión, p. 175 5. La navegabilidad en internet, p. 187 6. Incidencia social de las noticias sobre inmigración, p. 212 -Equipo de investigación, p. 215 -Anexo metodológico, p. 211 Resum: Investigació que analitza el tractament informatiu que ha rebut la immigració des dels diversos mitjans d’informació, premsa, ràdio, televisió i internet, aprofundint aquesta anàlisi des de la producció, la difusió i la recepció de les notícies sobre aquest col•lectiu i proposar un tractament idoni i de qualitat. Algunes de les principals conclusions mostren com va avançant el tractament informatiu de qualitat dirigit a explicar els processos d’integració, en detriment de les notícies que ressalten aspectes negatius de la immigració, i també com comencen a influir els manuals d’estil en alguns mitjans, així com els debats i reflexions que realitzen els mateixos periodistes sobre l’adequat ús de la imatge de la immigració en els seus treballs. Malgrat tot, es continuen detectant percepcions negatives a l’audiència d’aquests mitjans de comunicació, per la qual cosa es fa necessària el continuar insistint en la necessitat de realitzar un tractament informatiu des d’una perspectiva objectiva i integradora per evitar caure en imatges fixes i estereotipades de la immigració. Material acompanyat per un cd-rom on es recullen més casos amb caràcter exemplificador.

84-8446-063-0


Avaluació
Immigració
Internet
Emigració i immigració (Legislació)
Mitjans de comunicació de massa
Premsa
Radiofusió
Televisió


Espanya

Powered by Koha