Gomà Carmona, Ricard

Gobiernos locales y redes participativas Gomà Ricard (coord.) ; Blanco, Ismael (coord.) - Barcelona Ariel 2002 - Ariel Social .

Aquest llibre també el van demanar els de CPC@@22/10/02: deixat Barba@@25/06/04: retorna Eva Hernando al Centre de Documentació

84-344-4252-3


Administració local
Democràcia
Participació política
Solidaritat
Xarxes socials


Catalunya
Espanya

Powered by Koha