Perspectives de l'acció voluntària Torralba Roselló, Francesc - Barcelona Pleniluni 1999 - 240 p. 22 cm - Animació sociocultural 19 .

Inclou índex:O:\Crd\311.00 Participació ciutadana\311.50 Voluntariat\311.50Tor_Perspectives_accio_voluntaria.pdfInclou diversos annexos amb: Ley de asociaciones, Recomanació R(85)9 del Consell d'Europa, del 21.6.85, Carta del Voluntariat, Manifest del Voluntariat, Ley 6/1996 del Voluntariado i Llei 7/1997 d'associacions.

Aquest llibre vol facilitar una visió global sobre aquesta complexa figura de l'acció voluntària i fer-ho des de diferents àmbits disciplinaris: des de la psicologia, la sociologia, la visió històrica, la perspectiva jurídica i organitzativa.


Idioma: Català

84-89467-11-0


Aspectes socials
Diagnòstic
Voluntariat


Espanya

Powered by Koha