Trobada per a la participació ciutadana : els síndics i els defensors locals un aprofundiment en els drets de la ciutadania Santa Coloma de Gramenet. Ajuntament - Santa Coloma de Gramenet Diputació de Barcelona 2003 - 119 p. 30 cm

Les institucions creades per a la defensa dels drets i les llibertats de la ciutadania són fruit de la democràcia


Idioma: Català


Administració local
Ciutadania
Drets humans
Participació comunitària 

Powered by Koha