Marchesi Ullastres, Álvaro

Controversias en la educación española Marchesi Ullastres, Álvaro - Madrid Alianza 2000 - 259 p.

L'educació s'està convertint, afortunadament, en una activitat cada vegada més necessària al llarg de la vida de les persones. L'opinió que l'aprenentatge es realitza quasi en exclusivitat a les aules escolars i durant la infància i joventut està deixant pas a una visió més àmplia, en la qual els llocs i el temps per aprendre no tenen límits. Les expressions 'aprendre durant tota la vida', 'societat de l'aprenentatge' o 'ciutats educadores' són exemples d'aquesta nova realitat. El llibre està escrit des de les opcions personals del seu autor, però en aquests temes no és possible una descripció asèptica i neutral. El seu objectiu no és tant convèncer, sinó suscitar la discussió i el debat, animar el lector que s'interessi pels problemes educatius i proporcionar-li la informació necessària perquè adopti una posició més activa i fonamentada. Si s'aconsegueix quelcom d'això, el llibre haurà valgut la pena.


Atenció a la diversitat
Centres docents públics
Ciutat educadora
Escoles privades 
Família
Fracàs escolar
Orientació escolar
Professors
Relació família escola
Rendiment escolar
Societat de la informació

Powered by Koha