Green, Andy

Convergencias y divergencias en los sistemas europeos de educación y formación profesional Green, Andy ; Leney, Tom ; Wolf, Alison - Barcelona Pomares 2001 - 528 p.

S'analitzen les convergències i divergències dels quinze estats membres de la UE, així com les tendències dels seus sistemes d'educació i formació professional. S'ofereix una visió general dels contextos i tendències de l'educació i la formació professional europea, indicadors quantitatius i resultats, govern i regulació en els sistemes d'educació i formació professional, l'adquisició de competències bàsiques, l'educació i la formació professional post obligatòria inicial, l'educació superior i l'aprenentatge permanent. els itineraris múltiples per a la societat culta. Es presenten els sistemes educatius de diferents països europeus.


Currículum vitae
Educació permanent
Formació ocupacional
Integració social
Itineraris educatius
Política educativa europea
Tecnologia de la informació

Powered by Koha