Guia dels recursos d'inserció sòciolaboral dels joves comarca del Vallès Occidental Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona - Sabadell Consell Comarcal del Vallès Occidental 1998 - 1 carpeta sense paginar

Amb aquesta guia conclou una primera etapa a la comarca en lluita contra l'atur d'un col·lectiu que té importants dificultats a l'hora d'incorporar-se al món del treball. Es tracta del projecte 'Orientació de joves amb deficiències formatives al Vallès Occidental' que ha comptat amb el suport dels fons europeus, dins del seu capítol 'Youthstart'.


Atur
Formació ocupacional
Integració laboral
Orientació escolar
Treball


Consell comarcal del Vallès Occidental

Powered by Koha