2n congrés internacional de formació d'adults de Catalunya Barcelona) Congrés internacional de formació d'adults a Catalunya (2n : 24-25 d'octubre de 1991 - Barcelona Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social 1993 - 213 p.

El llibre que es presenta significa una continuïtat en la tasca d'estudi i d'investigació envers la formació d'adults promoguda pel Departament de Benestar Social, atesa la importància que el Govern de la Generalitat confereix al desenvolupament integral de la persona per mitjà de la formació continuada. Concretament, el llibre recull la transcripció del contingut del II Congrés Internacional de Formació d'Adults de Catalunya, celebrat els dies 24 i 25 d'octubre de 1992 a Barcelona, amb la intenció de debatre tres eixos rellevants per al model de formació d'adults de Catalunya.

84-393-2438-3


Desenvolupament de la personalitat
Disseny curricular
Educació d'adults
Sistema educatiu
Televisió

Powered by Koha