Fröbel, Fridrich

L'Educació de l'home i el jardí d'infants Fröbel, Fridrich - Vic Eumo 1989 - 355 p. - Textos pedagògics 19 .

La concepció educativa de Fröbel conserva, per sota del seu estil repetitiu i atormentat, un valor fonamental permanent. Aquest volum n'aplega els escrits més importants tant en el camp teòric com en el camp pràctic. Reunir els infants de les famílies, els infants de famílies diferents i de comunitats diferents, en autèntics jardins d'infància és l'exigència i la flor més novella del desenvolupament de la humanitat, segons Fröbel.


Atenció a la infància i a l'adolescència
Educació infantil
Escoles bressol
Família
Escoles bressol 
Pedagogia
Relació família escola
Relacions humanes
Teoria de l'educació

Powered by Koha