Adolescents i dificultats socials a l'escola Funes Artiaga, Jaume ; Rifà, Fina - Barcelona Fundació Jaume Bofill 2000 - 98 p. - Finestra oberta 13 .

Des de les fundacions Jaume Bofill i Serveis de Cultura Popular, i dins la seva línia de treball sobre la millora de l'educació, es va posar en funcionament durant el curs 1997-98, un grup de treball per al debat, la reflexió i l'intercanvi al voltant 'd'experiències alternatives per a l'atenció educativa dels adolescents amb dificultats'. Aquest document té dues parts molt diferenciades. A la primera part, es resumeixen els debats del grup de reflexió i intercanvi i se centra en els aspectes més externs de la vida acadèmica. A la segona, es reprodueix la síntesi de l'estudi realitzat a l'ICE de la UAB i es tracta fonamentalment d'actuacions en el si de la institució escolar o a partir de la seva perspectiva.


Adolescència
Atenció a la diversitat
Currículum vitae
Escolarització
Educació secundària obligatòria
Integració escolar
Itineraris educatius
Educació especial
Planificació educativa
Qualitat de l'educació
Tutors i tutoria (Educació)

Powered by Koha