Aproximacions a la garantia social cap a un nou enfocament dels PGS Grup de Recerca Educació i Treball (GRET) - Barcelona Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació 1998 - 222 p. - Estudis 1 .

Aquest estudi ha estat realitzat pel Grup de Recerca Educació i Treball (GRET) de l'ICE de la UAB per encàrrec de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona. Té com a objectiu aportar elements per a la reflexió i per a la millora de les actuacions que porten a terme els Ajuntaments adreçades a aquests col·lectius de joves, per tal d'ajudar-los a la seva inserció social i laboral.


Administració local
Ensenyament no reglat
Formació ocupacional
Fracàs escolar
Orientació escolar

Powered by Koha