Camós, Joan

L'Hospitalet és escola Camós, Joan (dir.) - L'Hospitalet de Llobregat Ajuntament de L'Hospitalet de Llobtregat 1998 - 4 carpetes 1 llibre + 1 quadern - Conèixer l'Horpitalet .

Aquest és un projecte patrocinat per l'Ajuntament de L'Hospitalet i l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona que vol incidir en un millor coneixement de l'entorn i el medi a partir del disseny curricular de Ciències Socials plantejat en la Reforma Educativa. El projecte està format per un conjunt de materials didàctics per ser treballats a educació Infantil, Primària i Secundària, més una proposta de Rutes Urbanes, L'Hospitalet Pas a Pas. Complementen aquests materials un llibre de lectura, una guia didàctica de música i un disc compacte, una carpeta de plànols, un joc de taula i un titella, la Marina. Aquests elements de suport han estat pensats per tenir una més àmplia difusió fora del marc escolar, entre el conjunt de ciutadans i ciutadanes.


Activitats educatives
Coneixement de l'entorn
Cultura
Cultura popular
Currículum vitae
Demografia
Economia
Educació ambiental
Educació artística
Educació infantil
Educació primària
Educació secundària obligatòria
Història l
Educació en valors

Powered by Koha