La Animación sociocultural una propuesta metodológica Cembranos, Fernando ; Montesinos, David H. ; Bustelo, María - 6a. ed. - Madrid Popular 1997 - 238 p. - Promoción cultural 7 .

Aquest llibre escomet la seva proposta metodològica des d'una òptica decididament didàctica; això és, amb un plantejament de transmissió de continguts, el principal valor del qual és el de ensenyar a aprendre nous y futurs continguts. Per tant, no es transmetran tant conceptes i desenvolupaments tancats i acabats en sí mateixos, com pautes d'aprenentatge i aplicació, mètodes per innovar i crear i propostes obertes a la millora i ampliació. La proposta metodològica que s'ofereix aquí a part d'un esquema més o menys clàssic de la metodologia utilitzada en l'animació sociocultural, per elaborar després un model propi. Aquest s'ha construït de tal forma que pugui ser trencat i fragmentat, flexibilitzat, eixamplat i adaptat a la mida de la realitat de cada lector.

84-86524-70-9


Animació sociocultural
Associacionisme
Creativitat
Cultura
Dinàmica de grups
Mètodes educatius
Recursos humans
Socialització
Treball en equip

Powered by Koha