Aprendre i ensenyar a l'educació infantil Bassedas, Eulàlia ; Huguet, Teresa ; Solé Gallart, Isabel - Barcelona Graó 1996 - 389 p. - Biblioteca de guix. Sèrie metodologia i recursos 103 .

S'aborda el procés d'ensenyament-aprenentatge en l'educació infantil des d'una perspectiva constructivitsta. Es posen de relleu les continuïtats i també les especifitats i peculiaritats dels dos cicles que componen l'etapa. Des d'aquesta doble perspectiva es plantegen els temes més rellevants per a la pràctica educativa: el fonament psicopedagògic de l'ensenyament i l'aprenentatge, el currículum de l'etapa, l'organització i la planificació, la concreció a la pràctica educativa, l'avaluació, el treball en equip dels mestres i els processos d'elaboració de projectes compartits, les relacions entre el context familiar i l'escolar, entre d'altres .(Autor/MB)

84-7827-139-2


Acció educativa
Aprenentatge
Atenció a la diversitat
Avaluació dels alumnes
Educació infantil
Jornada escolar
Escoles bressol
Menjadors escolars
Mètodes educatius
Gestió escolar
Constructivisme (Educació)
Planificació educativa
Recursos educat

Powered by Koha