Graeme Chalmers, F.

Arte, educación y diversidad cultural Graeme Chalmers, F. - Barcelona Paidós 2003 - 164 p.

En aquest llibre s'explica perquè és necessària l'educació artística multicultural i com els programes d'educació artística promouen la comprensió multicultural, reconeixen la diversitat racial i artística en l'art, estimulen l'autoestima i el sa orgull dels estudiants pel seu llegat cultural i aborden problemes com: la parcialitat, els estereotips, els prejudicis, la discriminació i el racisme. Prenent com a marc de les seves reflexions l'educació artística centrada en les assignatures, l'autor analitza els currículums actuals en aquesta àrea i suggereix com seria possible dissenyar i aplicar un currículum per a l'educació artística multicultural que ajudés a tots els estudiants a trobar un lloc per l'art en les seves vides.


Art
Atenció a la diversitat
Currículum vitae
Educació artística
Educació per a la solidaritat
Ensenyaments de règim especial
Immigració
Comunicació intercultural
Mestres
Professors
Racisme
Teoria de l'educació
Educació en valors

Powered by Koha