Manteniment dels centres docents públics d'educació infantil i primària i educació especial Bosch, Carme (coord.) - Barcelona Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació 2000 - 52 p. - Guies metodològiques 4 .

Aquesta guia s'ha elaborat a partir de la tasca realitzada pel grup de treball integrat per Cèsar Borri, Joan Noé, Teresa Sambola, Inés Bustos, Manel Ferri i coordinat per Carme Bosch, els tres últims, tècnics del Servei d'Educació de la Diputació de Barcelona. Ha comptat amb l'assessorament de Josep Benedito i la supervisió final de la redacció del text ha estat a càrrec de l'Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona. Aquesta Guia està adreçada als ajuntaments per tal que els ajudi a desenvolupar una competència municipal, la del manteniment d'edificis dels centres docents públics, tant si es tracta de centres municipals propis, com quan són d'educació infantil i primària. La qualitat de l'ensenyament no es pot veure afectada pel fet que el continente no reuneixi les condicions adequades.


Activitats educatives
Competències municipals
Edificis escolars
Educació especial
Educació infantil
Educació primària
Manteniment
Política educativa municipal
Responsabilitat civil

Powered by Koha