Autonomia dels centres escolars Granada) Jornades de consells escolars de comunitats autònomes i de l'estat (X : maig 1999 - Barcelona Consell Escolar de Catalunya 1999 - 47 p. - Dossiers informatius 19 .

Recull dels papers de la trobada anual dels consells escolars de les comunitats autònomes amb competències educatives i el Consell escolar de l'Estat per debatre des de quatre perspectives el tema de l'autonomia escolar: Aquestes quatre perspectives són: l'autonomia i la participació, l'autonomia organitzativa, l'autonomia curricular i l'autonomia econòmica.


Autonomia (Ensenyament)
Autonomia financera
Currículum vitae
Gestió escolar
Participació escolar

Powered by Koha