Boccaccini, Guido

I Bambini e la città Boccaccini, Guido (dir.) - Torino Città. Assessorato al Sistema Educativo 1996 - 1 vídeo 106 p.

Vídeo que presenta les idees desenvolupades a Torí per tal d'avançar en el projecte de ciutat educadora, a partir de la intervenció amb l'etapa de la primera infància. Les llars d'infant i les escoles infantils, entre d'altres, s'hi presenten com formes de resoldre els problemes socio-educatius relacionats amb la primera infància, la conciliació vida laboral i els serveis educatius. El llibre d'acompanyament presenta el reglament del servei educatiu de la ciutat de Torí. ;(MB)


Ciutat educadora
Escoles bressol
Política educativa municipal
Política familiar

Powered by Koha