Gazïel, Haïm

La Calidad en los centros docentes del siglo XXI propuestas y experiencias prácticas Gazïel, Haïm ; Warnet, Marc ; Cantón Mayo, Isabel - Madrid La Muralla 2000 - 239 p. - Aula abierta .

Les publicacions especialitzades del món occidental d'aquests últims anys indiquen un descens espectacular en el rendiment dels sistemes eduactius - resultats escolars baixos, abandó precoç dels estudis, absentisme escolar -, el que es tradueix en una pèrdua de recursos humans i materials. Com diu Pérez Juste, la demanda de qualitat representa un indici d'un grau més o menys elevat de disconformitat amb les actuals prestacions dels sistemes educatius. Aquest llibre es fonamenta en l'anàlisi d'intervencions que pretenen millorar els rendiments dels centres educatius amb ajut dels conceptes, estratègies i metodologies de qualitat. És també el compendi de molts anys d'investigacions teòriques en el camp de la gestió de l'educació i del 'management' de la qualitat total. Fa referència a teories, mètodes i experiències internacionals recents i destacades en el camp de l'educació.

84-7133-699-5


Avaluació de l'Educació
Centres docents públics
Finançament
Qualitat de l'educació
Rendiment escolar
Treball en equip

Powered by Koha