García, Julio

Vull treballar al Prat material didàctic d'orientació professional i per al coneixement del Prat i la seva àrea d'influència García, Julio ; Montfort, Iolanda ; Pedraza, Manuel - Barcelona Diputació de Barcelona. Àrea d'Educació 2003 - 1 dossier

La transició dels joves de l'escola al treball és un procés complex, algunes vegades difícil i complicat, però sempre rellevant en la definició de trajectòries vitals, personals i professionals dels nois i les noies. És un procés que els obre la porta a la vida adulta i en el qual s'han d'implicar professors i formadors. Des de l'Ajuntament i amb la col·laboració de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, es va voler fer una aportació en aquest àmbit. Per aquesta raó que s'han confeccionat aquests materials didàctics, en format Cd-rom, que serviran per a tots els professionals interessats en el tema. S'han posat de relleu dos eixos temàtics, d'una banda el coneixement de l'entorn socioeconòmic de la ciutat del Prat i d'altra, l'eix de l'orientació professional i personal, incorporant metodologies i nous recursos per treballar amb els joves. S'acompanya de dos Cd-rom


Activitats educatives
Coneixement de l'entorn
Material didàctic
Orientació escolar
Transició escola treball

Powered by Koha