Dixon, Nancy M.

El Ciclo del aprendizaje organizativo las claves del aprendizaje colectivo Dixon, Nancy M. - Madrid AENOR. Asociación Española de Normalización y Certificación 2000 - 235 p.

El caràcter canviant del treball com a conseqüència de l’inici de la societat del coneixement i el ritme de canvi a que la societat està sotmesa fa que l’aprenentatge organitzatiu sigui emergent davant de l’aprenentatge individual. L’obra analitza totes les incògnites que es poden tenir sobre el mateix. Dóna models sobre aquest tipus d’organització (OMS) i reflexiona sobre el què suposa la democratització de les organitzacions. (Autor/OL)

84-8143-180-X


Aprenentatge
Aprenentatge productiu
Democràcia
Gestió escolar
Societat
Societat de la informació
Tecnologia de la informació
Treball
Treball en equip

Powered by Koha