Fòrum Local d'Educació : ciutat que educa, ciutadania que participa Granollers) Fòrum Local d'Educació (VI : 26 de març de 2004 - Barcelona Diputació de Barcelona. Àrea d’Educació 2004 - 1 carpeta

Carpeta que conté la següent documentació: ‘Educació i ciutadania. Els projectes educatius com a eines de participació i acció cívica’, ponència de Joan Subirats. ‘El projecte educatiu de ciutat de Reus’, ponència d’Empar Pont. ‘El projecte educatiu de Granollers’, ponència de Pietat Sanjuan. Proposta de ponència a presentar al Congrés de Gènova: ‘Quina educació per a quines ciutats? Document de conclusions.


Administració local
Agenda 21
Ciutadania
Ciutat educadora
Civisme
Desenvolupament social
Participació escolar
Política educativa municipal
Desenvolupament sostenible
Tecnologia de la informació
Transversalitat
Treball en equip

Powered by Koha