Ciutats educadores : carta : declaració de Barcelona 1990 - Barcelona Diputació de Barcelona 2000

La ciutat disposa d'incomptables possibilitats educadores. La ciutat educadora és la que té personalitat pròpia i inserida en el país on s'ubica. La ciutat educadora és la que assumeix una intencionalitat i una responsabilitat amb l'objectiu de la formació, la promoció i el desenvolupament de tots els seus habitants, començant pels nens i joves. Es confirma un nou dret dels habitants de la ciutat: el dret a la ciutat educadora. Cal retificar, com a primer pas, el compromís que, partint de la Convenció, ha estat assumit a la Cimera Mundial per a la Infància, celebrada el 1990 a Nova York. Carta en anglès, francès, català i castellà.


Ciutat educadora
Dret a l'educació
Sistema educatiu

Powered by Koha