Beltrán de Tena, Rosario

Cómo diseñar la evaluación en el proyecto de centro Beltrán de Tena, Rosario - Madrid Escuela española 1991 - 93 p.

Llibre amb orientacions força generals sobre com es podria dissenyar l'avaluació en el projecte de centre, criteri i normes en l'avaluació, adaptació a l'entorn del centre i als objectius del centre mateix. També porta una proposta de les fases (recollida de documentació, sessions de treball, ponderació de categories) que es poden seguir per a fer una adequació dels objectius i la determinació dels criteris per a fer l'avaluació. Finalment s'inclou una bibliografia.


Currículum vitae
Disseny curricular

Powered by Koha