Un Compromís per l’educació a Catalunya proposta de línies prioritàries d’intervenció per al canvi educatiu Marc unitari de la comunitat educativa - Barcelona Marc unitari de la comunitat educativa 2005 - 44 p.

Aquest document, síntesi de les conclusions dels grups de treball, pretén posar a debat i reflexió les prioritats que cal abordar i proposa mecanismes de participació com garantia de què els canvis es duguin a terme amb el màxim consens. Durant tot un curs escolar, el MUCE ha reflexionat sobre diversos aspectes que configuren l’educació per tal d’arribar a acords sobre quins són els aspectes bàsics de política educativa a desenvolupar els propers mesos, quins s’han de prioritzar i quins criteris s’han de tenir en compte a l’hora d’abordar les millores que el sistema educatiu necessita. (Autor)


Associacions d'estudiants
Associacionisme
Condicions laborals
Educació
Mestres
Pacte Nacional per a l'Educació
Planificació educativa
Política educativa autonòmica
Política educativa
Política educativa municipal
Política social
Professors
Refo

Powered by Koha