Essomba Gelabert, Miquel Àngel

Construir la escuela intercultural reflexiones y propuestas para trabajar la diversidad étnica y cultural Essomba Gelabert, Miquel Àngel (coord.) - Barcelona Graó 1999 - 196 p. - Biblioteca de aula 141 .

El llibre vol ser un reflex d'aquesta realitat. Diversos autors i autores, tant des del món universitari com des de la pràctica docent, ofereixen aportacions teòriques i pràctiques concretes sobre l'escola intercultural. Després de fer un recorregut pels temes més signiticatius en l'actualitat sobre la dimensió intercultural de l'educació, es procedeix a l'anàlisi dels seus agents participants i del seus continguts. Finalitzant l'obra amb diversos textos que aborden la forma d'afrontar un fenomen tan complex i preocupant com l'alta concentració de l'alumnat immigrat en alguns centres educatius.(Autor/AL)

84-7827-217-8


Educació inclusiva
Immigració
Racisme
Tecnologia de la informació
Transversalitat

Powered by Koha