De la escuela a la vida activa - Madrid Popular 1989 - 96 p.

Aquest és un dels llibres de la sèrie publicada amb els documents elaborats per IFAPLAN sobre el programa europeu Transició dels Joves de l'educació a la vida adulta i activa. En ell es recull una reflexió final sobre els objectius inicials i els resultats obtinguts en el desenvolupament del programa a través d'iniciatives posades en marxa en els trenta projectes pilot europeus. Temes que desenvolupa: vuit tesis sobre la relació entre l'escola i l'empresa, balanç i perspectives del programa de transició, canvis en la 'transició', vincles més estrets entre l'escola i el món econòmic, millora de la orientació educativa i professional, lluita contra el fracàs escolar i les desigualtats, preparació del professorat per a noves tasques i funcions, polítiques educatives pel futur, recomanacions en set línies d'acció. Inclou un llistat dels projectes pilot.


Avaluació de l'Educació
Currículum vitae
Igualtat
Fracàs escolar
Igualtat d'oportunitats
Innovació educativa
Orientació escolar
Política educativa europea
Relació escola empresa

Powered by Koha