Guichot Reina, Virginia

Democracia, ciudadanía y educación una mirada crítica sobre la obra pedagógica de John Dewey Guichot Reina, Virginia - Madrid Biblioteca Nueva 2003 - 353 p. - Memoria y crítica de la educación. Monografías 10 .

En el segle XXI es presenten forts desafiaments a l'educació, però potser un dels més importants sigui el d'aconseguir una autèntica democràcia, aquella que es constitueix en un estil de vida, en un model d'ordre social basat en el reconeixement de la dignitat dels éssers humans, de la seva autonomia, de la seva participació crítica, etc. Però la democràcia, com la llibertat, és una conquesta. Ha de ser apresa. En aquesta obra, l'autora presenta les propostes d'un dels principals defensors d'una educació encaminada a la utopia democràtica. Guichot reflexiona sobre les que considera les aportacions més valuoses de Dewey al nostre present educatiu, buscant amb la seva obra aquest pensament crític en els docents, tan necessari per al canvi innovador.


Ciutadania
Currículum vitae
Democràcia
Educació
Emocions
Ètica
Formació del professorat
Hàbit d'aprenentatge
Intel·ligència
Llibertat
Ocupació
Participació escolar
Pedagogia
Teoria de l'educació

Powered by Koha