Rambla, Francesc Xavier

Les Desigualtats territorials de l'ensenyament a Catalunya Bonal Sarró, Xavier ; Rambla, Xavier ; Ajenjo, Marc - Barcelona Mediterrània: Fundació Jaume Bofill 2004 - 222 p. - Polítiques 43 .

La importància dels canvis socials i urbans dels darrers anys i l’actualitat dels debats sobre la descentralització de la política educativa fan necessari l’estudi del sistema educatiu actual. L’informe investiga l’expressió territorial de les desigualtats educatives a Catalunya; analitza la situació general de l’ensenyament a Catalunya, la distribució comarcal de l’escolarització, la distribució territorial dels processos i dels resultats escolars, les necessitats educatives comarcals, l’accés a l’escola pública i a l’ensenyament secundari postobligatori.


Centres docents públics
Igualtat
Educació secundària postobligatòria
Escolarització
Educació secundària obligatòria
Igualtat d'oportunitats
Política educativa autonòmica
Política educativa municipal
Recursos educatius
Sistema educatiu

Powered by Koha