Diagnosi del Projecte educatiu de ciutat de Badalona document de síntesi IGOP. Institut de govern i polítiques públiques - Badalona Ajuntament de Badalona 2005 - 64 p.

Aquest document és el resultat de la diagnosi encarregada per la Diputació de Barcelona, com a pas previ a la convocatòria ciutadana a implicar-se en el Projecte educatiu de ciutat. Les dades es presenten agrupades en els apartats: realitat sociodemogràfica, realitat escolar, entitats i educació, eixos i dimensions del Projecte educatiu de ciutat. S'acompanyen de diversos mapes, gràfics i taules.


Competències municipals
Entitats sense ànim de lucre
Política educativa municipal
Sociologia de l’educació

Powered by Koha