García Garrido, José Luis

Diccionario europeo de la educación García Garrido, José Luis - Madrid Dykinson 1996 - 639 p.

Aquesta obra vol respondre al repte creixent que planteja la complexitat del teixit escolar europeu, que d'una manera o d'una altra s'ocupa del tema central de l'educació. Obtenir informació ràpida, clara i suficient sobre els diferents components d'aquest teixit variable no és quelcom que interessi només uns quants especialistes en qüestions internacionals, sinó un conujunt cada cop més ampli de professionals. Un determinat concepte important, fins i tot central, en un país de la Unió Europea no és gairebé utilitzat en un altre, o bé s'utilitza amb una càrrega conceptual diferent. En conseqüència, les veus que s'inclouen en aquests termes són accepcions properes o vocables que al·ludeixen al mateix contingut; sovint es tracta de vocables referents només a alguns sistemes escolars de la Unió, no a tots.


Enciclopèdies i diccionaris
Política educativa

Powered by Koha