Bisquerra Alzina, Rafael

Diseño y evaluación de programas de educación emocional Bisquerra Alzina, Rafael - València Cisspraxis 2001 - 231 p.

Aquest llibre tracta el tema de l'educació emocional des dels principis de la prevenció, desenvolupament i intervenció social i implica a diferents agents educatius i de la comunitat: la intervenció per programes. El diseny i l'avaluació de programes estan adaptats tant a diferents etapes del desenvolupament de la persona com als diferents nivells de formació, la qual cosa permet medir aspectes de l'educació emocional. S'exposen en aquest llibre els diferents programes d'orientació per al desenvolupament de la carrera, per els processos d'ensenyament-aprenentatge, per l'atenció a la diversitat i per la prevenció i el desenvolupament. També es parla de la fonamentació de la intervenció per programes i de la necessitat de l'educació emocional i dels instruments per la seva avaluació. Per últim, exposa el 'Cuestionario de Educación Emocional' (CEE).


Educació emocional
Intervenció educativa
Orientació escolar

Powered by Koha