Martínez Celorrio, Xavier

Diversitats en desigualtat una aproximació als alumnes sense èxit escolar Martínez Celorrio, Xavier - Barcelona Fundació Jaume Bofill 1996 - 223 p. - Polítiques 15 .

L'informe s'emmarca en el projecte Èxit i Fracàs escolar a Catalunya finançat per la Fundació Jaume Bofill i realitzat entre 1992 i 1993 per un equip pluridisciplinari de la Fundació CIREM: Oriol Homs (sociòleg), Joaquim Casal (sociòleg i professor de la UAB), Jaume Funes (psicòleg i professor de la URL), Jaume Trilla (pedagog i professor de la UB), Xavier M. Celorrio (antropòleg i professor de la UB) i Neus Roca (psicòloga i professora de la UB). Es tracta d'una aproximació a la comprensió del fracàs escolar en tant és una experiència escolar i una vivència personal d'una mostra significativa d'alumnes. A més d'aportar elements de contrast amb els perfils de l'enquesta, proporciona elements d'anàlisi que enriqueixen la capacitat d'observació i comprensió d'un objecte d'estudi tan problemàtic com sensible i que genera més dilemes que veritats.


Alumnes
Atenció a la diversitat
Batxillerat
Competències autonòmiques
Currículum vitae
Educació secundària obligatòria
Experiències educatives
Formació professional
Fracàs escolar
Integració escolar
Política
Rendiment escolar

Powered by Koha