Natale, María Luisa de

La Edad adulta, una nueva etapa para educarse Natale, María Luisa de - Madrid Narcea 2003 - 219 p.

L'educació de l'edat adulta és, a més a més d'un dret de la persona, una clau per a entendre i enfocar millor el segle XXI; és una conseqüència de la ciutadania activa i una condició per participar plenament en la societat. S'afronta el tema de l'educació dels adults, recorrent el seu itinerari històric, la seva problemàtica i els camps actuals de la seva investigació. Estudia també els camps d'intervenció, propis de l'edat adulta, com són la família i el treball. Es dedica un capítol a la formació i competències professionals dels agents de la formació, és a dir, dels educadors dels adults.


Animació sociocultural
Aprenentatge
Educació d'adults
Família
Integració social
Mestres
Orientació escolar
Sistema educatiu
Treball

Powered by Koha