Educació i nous reptes socials aportacions a la Conferència Nacional d'Educació Consell Escolar de Catalunya - Barcelona Generalitat de Catalunya. Consell Escolar de Catalunya 2002 - 121 p.

En aquesta publicació es dóna informació sobre el document del Consell: la descentralització i autonomia de centres. La gestió i l'organització de l'Administració educativa de Catalunya. Importància i funció social del professorat: El professorat davant el canvi social. Nous objectius per a una nova etapa de l'educació. Atenció a les diversitats: l'escola i les altres agències educatives. La formació i la inserció laboral. Participació i consells escolars. Valors, problemes i reptes de la participació social a l'educació.


Administració educativa
Autonomia (Ensenyament)
Autonomia financera
Consells escolars
Política educativa autonòmica
Sistema educatiu

Powered by Koha