Martínez Usarralde, Mª Jesús

Educación comparada nuevos retos, renovados desafíos Martínez Usarralde, Mª Jesús - Madrid La Muralla 2003 - 235 p. - Aula abierta .

Els informes internacionals de resultats acadèmics d’aprenentatge i l’expansió de les noves tecnologies són alguns dels factors que expliquen l’interès cap a l’educació comparada. Els seus objectius són: conèixer la problemàtica educativa del món d'avui i alguns sistemes educatius d'altres països i saber analitzar críticament diferents reformes i polítiques educatives. L'obra estudia el concepte i usos de l’educació comparada, els models teòrics actuals d’aquest tipus d'educació i les noves corrents. Passat, present i futur de l’educació comparada. (Autor/MG)

84-7133-740-1


Aprenentatge
Educació
Educació internacional
Estadística
Informàtica
Models didàctics
Reforma educativa
Rendiment escolar
Politica educativa
Teoria de l'educació
Xarxes informàtiques

Powered by Koha