Educación e inclusión social de inmigrados y minorías tejer redes de sentido compartido Essomba Gelabert, Miquel Àngel - Valencia Praxis 2003 - 334 p. - Compromiso con la educación. Debates .

Una educació oberta a les diferents cultures ha d'emmarcar-se necessàriament en la idea de que la diversitat cultural és enriquidora per a la humanitat. I aquest és el principal objectiu d'aquest llibre: plantejar la immigració i l'atenció a les minories ètniques més com una oportunitat que com un problema. Una oportunitat d'establir lligams entre països i com una via per aprofundir en els drets humans. Els diferents textos pretenen ajudar a clarificar i identificar quins són els discursos subjacents a la majoria de les pràctiques pedagògiques,de moda en l'actualitat, per tractar amb immigrants o amb minories ètniques. Un llibre carregat d'arguments, una eina molt útil per conèixer els principis bàsics que li permetran dissenyar les seves intervencions de transformació i justícia social.


Aprenentatge
Atenció a la diversitat
Conflictivitat escolar
Currículum vitae
Trastorns de l'aprenentatge
Educació compensatòria
Educació especial
Educació inclusiva
Educació intercultural
Marginació social
Fracàs escolar
Int
Educació en valors

Powered by Koha