La Educación en Europa reformas y perspectivas de futuro García Garrido, José Luis ; Pedró García, Francesc ; Velloso, Agustín - Madrid Cincel 1989 - 203 p. - Educación y futuro. Monografías para la reforma 17 .

L'obra recull algunes de les fites fonamentals dels sistemes educatius dels països membres de la CEE. De forma sintètica, però sense perdre de vista els detalls, descriu les tendències de futur que s'apunten al panorama pedagògic europeu, als distints nivells educatius, des d'una òptica comparativa. Els objectius, estructures, currículum i principals reformes realitzades o en curs en els àmbits de l'educació pre-escolar, l'ensenyament primari i secundari i la formació professional, ofereixen una perspectiva de conjunt. Un capítol final recull la situació actual del professorat en el territori comunitari, la seva formació inicial i permanent, les seves condicions de treball i els seus salaris.

84-7046-473-6


Currículum vitae
Educació infantil
Formació del professorat
Formació professional
Mestres
Professors
Reforma educativa
Política educativa

Powered by Koha